Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
 
     
Aktuális   Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolánkról   Diákoknak
Az iskola tagjai   Kapcsolat
Oktatás   E-napló      • Adat- és gyermekvédelem
 

Iskolánkról
Ismertető
Fényképek az épületről
Az iskola himnusza
Beiratkozás
Kisökus
Dokumentumok
• Iskolai történelem
Az iskola története
Különös közzétételi lista
Igazgatói pályázat
 
Ismertető

"Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél teltebbé s összecsengőbbé teszed, mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. Képességeid a paripák, melyek a végső házig visznek, de a házba csak úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességednek mérete van, s a végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen: a lélek maga." (Weöres Sándor: A teljesség felé)

A Pannonhalmi-Főapátság Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolája a II. kerület családi házas, kisvárosi jellegű területén található. Az iskola és közvetlen társadalmi környezetének kapcsolatát döntően befolyásolja az intézmény alapításának körülménye, hiszen az Ökumenikus Iskola létesítésének gondolata 1989-ben szülők egy csoportja körében fogalmazódott meg. A polgári önszerveződés és érdekérvényesítés akkor újszerű, és azóta is példaértékű eredményeként iskolánk 1990-ben kezdte meg működését. Községház utcai építészeti nívódíjas épületünk 1995-óta áll a tanulók és a környék kulturális életének szolgálatában. 2020. szeptemberétől az Iskola fenntartója a Pannonhalmi Bencés Kongregáció, amely az iskolaalapítók által kijelölt úton való továbbhaladást támogatja.


Pedagógiai alapelveink

Nevelési eszményeinket nem korunk divatos irányzataihoz szabtuk. A kereszténység kétezer éves értékeit tekintjük irányadónak. Plurális világunkban a keresztény-ökumenikus gondolkodás jelenlétét tartjuk fontosnak.

Célunk visszaadni a tudás rangját, a szorgalmas, tisztességes munka értékét, a becsületesség, a megbízhatóság, a türelem, a közjó és a másik ember iránt érzett felelősségtudat, a szülőföld és a haza szeretetének erényét. Mivel nem bújhatunk el a minket körülvevő világ hatásai és kihívásai elől, célunk, hogy ezekre diákjainkat minél tökéletesebben felkészítsük. A modern világ manipulációival szembeni kritikus magatartásra, a valódi értékek igényére, keresésére, létrehozására szeretnénk nevelni a ránk bízottakat.

Feladatunknak tekintjük a gyermeknek, mint Isten egyedi, tehát különleges teremtményének az őt körülvevő világba való ?belegyökereztetésének? segítését, s azt, hogy tartósan, megalapozottan érezze jól magát ebben a világban. Számunkra a kiegyensúlyozott személyiség kialakulásának segítése fontos, ezért oktatásunk nem kizárólag teljesítménycentrikus, ? persze nem az elsajátítandó tananyag tekintetében tesz engedményeket, vagy az elért tudásszintet nem értékeli kellőképpen ?, hanem a gyermek teljes személyiségének fejlődése a fő értékmérő. A logikus gondolkodás, a következtetni tudás, az összefüggések keresésének igénye, az ötletesség, a találékonyság, a rendszerező képesség fejlesztése is lényeges feladata iskolánknak. Szándékaink szerint a műveltséget nem a hatalom, az uralkodás vagy az önérvényesítés eszközeként közvetítjük, inkább olyasvalamiként, amelyből szolgálat, eszmék, emberek, jelenségek megértése, közösségteremtés fakad.

Nevelési rendszerünkben kiemelt szerepet kap a hagyomány és a kulturális örökség tisztelete. Chartes-i Bernát gondolatát idézve valljuk, hogy olyanokká lehetünk, mint a törpék, akik óriások vállán ülnek. Többet láthatunk náluk és távolabbra is, de nem azért, mert tisztább a tekintetünk vagy nagyobbak vagyunk, hanem, mert ők tartanak magasra. Céljaink megvalósítása nemcsak a kiválasztott tananyagtól, programtól függ, hanem az iskolában munkálkodók alkalmasságától is, hiszen a tanár egész személyiségével nevel. A nevelés-oktatás jellegét a pedagógus saját egyéniségének kisugárzása döntő módon befolyásolja.
Hivatásunk mottója talán ez lehetne:
?A gyémántot gyémánttal csiszolják, az embert emberrel.?


Iskolánk sajátosságai

Pedagógiai rendszerünk hangsúlyos területei a következők:
§ bibliaismeret-etika
§ idegen nyelv (angol/német)
§ szabadidő-hagyományőrzés

A bibliaismeret-etika tantárgy az Ökumenikus Iskola oktatási rendszerének szerves részét képezve, annak legmarkánsabb sajátossága. Ez nem felekezeti hittan oktatását jelenti, hanem olyan tantárgyat, melynek célja a három történelmi keresztény-keresztyén egyház által vallott, a Bibliára épülő érték- és erkölcsi rendszer megismertetése. Arra törekszünk, hogy tanulóink büszke katolikus, evangélikus, református ifjakká serdüljenek, s felnövekedve egyházuk és nemzetünk értékes tagjaivá váljanak.

Az idegen nyelv oktatása ? osztályonkénti angol és német nyelvi csoportbontásban ? a negyedik osztálytól kezdődik.

A szabadidő hasznos eltöltésének is számos színtere van iskolánkban. Valamennyi alsós tanulócsoport napközis nevelővel töltheti a délutánt. Tanulóink a napközi idején belül különböző szakköri és sportfoglalkozásokon vehetnek részt, illetve az iskolánkban működő zeneiskolában zenei képzésben részesülhetnek.

Mindkét leendő első osztály a hagyományos szintetizáló, szótagolva olvasni tanuló módszer alapján halad. Az egyik első osztályunkban ez a módszer a Meixner-féle dislexia megelőző programmal egészül ki. Többéves tapasztalatunk, hogy e módszerek igen hatékonyak és jó eredményeket biztosítanak.

Az iskolaszék részletes leírása az iskola szellemiségéről ide kattintva olvasható.

Csere István
igazgató

 
 
Kapcsolat | Impresszum © Minden jog fenntartva - Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola