Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
 
     
Aktuális   Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolánkról   Diákoknak
Az iskola tagjai   Kapcsolat
Oktatás   E-napló      • Adat- és gyermekvédelem
 

Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolaszék Egyesület
Tájékoztató
Széphalom Alapítvány
Támogatás
Szabályzatok, beszámolók
Hírlevelek
Iskolaszéki levelek archív
1%
Gyülekezeti, plébániai hittanok
Pályázati támogatás
 
Széphalom Alapítvány

A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Iskolaszék hozta létre a Széphalom Alapítványt.

Az Alapítvánnyal támogatni kívánt közérdekű cél a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola szellemi és anyagi támogatása, a vonzáskörébe tartozó terület oktatási-, nevelési-, kulturális-, családi és sportéletének szervezése és támogatása.

A Széphalom Alapítvány elnyerte a közhasznú besorolást.

Az Alapítvány közhasznú céljai és tevékenysége:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
- oktatási intézmény működési költségének kiegészítése, a működéshez szükséges felszerelések beszerzésének támogatása
- képességfejlesztő, ismeretterjesztő tanfolyamok és továbbképzések szervezése és finanszírozása gyermekek, tanárok és felnőttek részére
- tankönyv, oktatási segédanyag és eszköz kiadás, előállítás, terjesztés
- pályázatok kiírása, pályázatokon való részvétel, ösztöndíjak adományozása, kutatás támogatása
- közreműködés olyan iskolai és helyi közösségi élet megteremtésében, mely az igazságosság, a tolerancia és a szolidaritás elvén alapul.
- egy olyan alapfokú nevelési-oktatási intézmény támogatása, mely szellemisége folytán biztosítja a lelkiismereti és vallásszabadság maradéktalan érvényesülését, valamint a keresztény értékeken alapuló erkölcsi normák megismerhetőségét
- annak biztosítása, hogy a szülőknek közvetlen befolyása legyen az iskolában folyó oktató-nevelő munka elveire


Kulturális tevékenység:
- zenei, irodalmi és képzőművészeti kulturális események szervezése, lebonyolítása, feltételeinek biztosítása
- kiállítások szervezése
- pályázatok kiírása

Emberi és állampolgári jogok védelme:
- az emberi (elsősorban gyermeki, családi) és állampolgári jogok hatékony megismertetése
- intézményes keretek megteremtése a szülők azon alkotmányos jogának érvényesítéséhez, miszerint szabadon határozhatják meg gyermekeik iskolai neveltetésének irányát

Sport támogatása:
- sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, feltételeinek biztosítása
- gyermek és felnőtt tömegsport támogatása

Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
- a családok egymást ismerő és segítő közösséggé formálása
- a család szerepének, a harmonikus családi élet értékeinek megismertetése, fontosságának hangsúlyozása az Iskola oktató-nevelő tevékenysége révén
- szociális tevékenység, családsegítés (26 § c) 2. pont),
- családsegítés
- segélyezés, természetbeni juttatás


Diószegi Ferenc


Széphalom Alapítvány

Cím: 1028 Budapest,Községház u. 10.

Telefon: (06 1) 376-9321

Csekkszámlaszám:
Széphalom Alapítvány
OTP Bp., Alagút u. 3.
11701004-20110156

adószáma: 19622024-1-41

 
 
Kapcsolat | Impresszum © Minden jog fenntartva - Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola