Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
 
     
Aktuális   Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolánkról   Diákoknak
Az iskola tagjai   Kapcsolat
Oktatás   E-napló      • Adat- és gyermekvédelem
 

Diákoknak
Diákönkormányzat
Beszámolók
Elektronikus HÖKI
Diákvállalkozás
Tanárok által letölthetővé tett anyagok
Tanárok által ajánlott olvasmányok
Hasznos linkek
Történelem
Angol
Biológia
Töri gyakorlók
Kökény Köztársaság
• Étlap
2023. május
Stars program
Rozmaring
 
A Kökény Köztársaság

A Kökény Köztársaság 5. osztályban alakult, amikor a rómaiakat tanultuk. Mivel ott is voltak tisztviselők és népgyűlés (meg persze nép is), alkalmasnak tűnt, hogy a saját osztályunkat is eszerint a modell szerint alakítsuk át. (Gyk. azért Kökény, mert ez az osztályunk neve...)

A tisztviselők neve és feladata, meg a rendszer működése innen van. Az egyes tisztviselők pontos feladatait a népgyűlés határozta meg és neki is felelnek. Már többször változtak a törvények a négy év alatt. Ahogy az életben kiderült: mi jó és mi nem.

A jelölés nincs benne a törvényekben, úgyhogy erről érdemes néhány szót ejteni. A lényege, hogy minden asztalcsoport jelölhet a tisztségekre polgárokat és azoknak nyilatkozni kell, hogy elfogadják-e a jelölést. Ha igen, akkor az összes jelölt felkerül a szavazólapra. A választást a cenzorok vezetik. Lepecsételve kiosztják a lapokat. Aki átvette, alá kell írnia. A cenzorok összesítik az eredményt és ők is hirdetik ki.

Mivel erkély nincs, a köztársaságot pedig ki szokás kiálltani, így az osztály ablakában történt a nevezetes esemény!

A Kökény Köztársaság kikiáltása
A Kökény Köztársaság kikiáltása
Az első tisztviselők eskütétele
Az első tisztviselők eskütétele
A tisztviselők átveszik a törvényeket
A tisztviselők átveszik a törvényeket


A KÖKÉNY KÖZTÁRSASÁG TÖRVÉNYEI
(2009. NOVEMBER 2-I ÁLLAPOT)

1.§ A Kökény Köztársaság területen kívüli állam. Polgárai az osztály tagjai.

2.§A tisztségviselőket a népgyűlés választja. A tisztség a népgyűlés utáni eskütételtől kezdődik és az új tisztségviselők eskütételéig tart, vagy a tisztviselő lemondásáig.

3.§ Népgyűlés:
a. Szavaz a törvényjavaslatokról
b. Évente háromszor dönt a tisztségviselőkről, a fetilaisok kivételével, amit évente egyszer választ.
c. Érvényes szavazáson az összes polgár 2/3-ánek jelen kell lenni.
d. Érvényes törvényhez a jelenlevők felének +1 polgárnak igennel kell szavaznia

4.§ Prétor:
a. Két tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer nem választhatóak erre a tisztségre.
b. A padokat minden hét utolsó tanítási napján ellenőrzi
c. Felügyel a terem rendjére (+ha bármi tönkrement, szól)
d. Gondoskodik a terem dekorációjáról és a terem általános rendjéről.
e. Szól a questornak, ha valami fogyóban van.

5.§ Questor:
a. Két tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer nem választhatóak erre a tisztségre.
b. Gazdálkodik a rábízott közpénzzel, amit a közbeszerzésre használ.
c. A közpénzzel bármikor el tud számolni.
d. Az osztálybulikon szervezi, hogy legyen elég enni-innivaló

6.§ Néptribunus:
a. Egy tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer nem választható erre a tisztségre.
b. Ünnepek megszervezése
c. Vétójoga van a szenátusban

7.§ Diktátor:
a. Egy tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer nem választható erre a tisztségre.
b. Veszély esetén ő vezeti az osztályt
c. A veszélyhelyzetet a népgyűlés határozza meg.

8.§ Cenzor:
a. Két tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer nem választhatóak erre a tisztségre.
b. Ellenőrzi a papírgyűjtés eredményeit
c. Megszövegezik a törvényeket
d. Ellenőrzik, hogy a tisztségviselők szabályosan látják el a feladatukat.
e. Kihirdetik a népgyűlés időpontját, megállapítják az érvényességét, elkészítik a szavazólapokat, összeszámolják a szavazatokat, kihirdetik az eredményt

9.§ Konzul:
a. Két tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer nem választhatóak erre a tisztségre.
b. Levezetik az osztályt az áhitatra
c. Ők döntenek a hirtelen felmerülő problémákról (kivéve, ha a népgyűlés hatáskörébe tartozik)
d. Vezetik a szenátus és népgyűlés ülését.
e. Értékeli a hetes munkáját
f. Ellenőrzik a törvények betartását.

10.§ Szenátus:
a. Tagjai a tisztségviselők.
b. A konzul hívja össze és vezeti le.
c. Kéthetente tart ülést.
d. Előkészíti a törvényjavaslatokat
e. Az aktuális, nem a népgyűlésre vonatkozó dolgokat vitatják meg.

11.§ Első polgár:
a. A mindenkori osztályfőnök tölti be.
b. Vétőjoga van a törvényekre.
c. Törvényjavaslatot nyújthat be a népgyűlésnek és arról kötelező rögtön szavazni.

12.§ Fetialis:
a. Két tisztviselő kerül megválasztásra, egymás után kétszer is választható erre a tisztségre.
b. Képviseli az osztályt az iskolai diákönkormányzatban (DÖK).

 
 
Kapcsolat | Impresszum © Minden jog fenntartva - Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola