Aktuális   Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolánkról   Diákoknak
Az iskola tagjai   Kapcsolat
Oktatás   Önkéntes Támogatói Kör      • E-napló
 
Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolaszék Egyesület
Tájékoztató
Széphalom Alapítvány
Támogatás
Szabályzatok, beszámolók
Hírlevelek
Iskolaszéki levelek archív
1%
Gyülekezeti, plébániai hittanok
 
Iskolaszék Egyesület

1989-ben, amikor a Máriaremete és Pesthidegkút környékén lakó családok egy csoportjában felmerült az igény egy új iskola létrehozására, először egy iskolaszervező munkacsoport, majd 1990-ben egy önálló jogi személyiségű egyesület alakult meg. A szervezők hosszú beszélgetések, sokszor parázs viták eredményeképpen fogalmazták meg, hogy az itt lakók milyen iskolát is szeretnének.

Az első időszakban az Iskolaszék Egyesület sokat segített az Iskola arculatának kialakításában, közreműködött az értékrend, a szokásrend, a programok összeállításában. Folyamatos munka volt a felfelé növekvő Iskola fizikai bővítése (új tantermek, könyvtár, aula-étterem, stb.), illetve amikor a Kossuth utcai épület végleg szűknek bizonyult, az Iskolaszék Egyesület az új Községház utcai épület terveztetésében, az építkezés lebonyolításában működött közre.

Az Iskolaszék Egyesület legfontosabb feladata az, hogy szilárd szellemi hátteret adjon az Iskolának. Munkája során megfogalmazza, és képviseli (a szülőtársak, az Iskola és a környezet felé) a követendő értékeket: a szellemi értékek előbbrevalóságát az anyagi javakkal szemben; a harmonikus, sokoldalú gyermeknevelés fontosságát a szakmai elitképzéssel szemben; az egységre törekvés és kölcsönös megértés szükségességét az erőszakos önérvényesítéssel szemben. Szükség és esetleges nézeteltérések esetén az Iskolaszék Egyesület közvetítő szerepet is ellát a szülők, pedagógusok problémáinak megoldása érdekében.

Az Iskolaszék Egyesület az Iskola nem elhanyagolható tárgyi és pénzügyi támogatását az 1990-ben alapított Széphalom Alapítványon keresztül bonyolítja le.


dr. Seidl Ágoston


Iskolaszék Egyesület

Cím: 1028 Budapest, Községház u. 10.

Telefon: (06 1) 376-9321

Dr. Seidl Ágoston

 
 
Kapcsolat | Impresszum © 2008, Minden jog fenntartva - Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, Computer Emporium Kft.